หมอน Clevafoam ทำมาจากวัสดุอะไร

หมอน Clevamama ทำมาจากวัสดุที่เรียกว่า Clevafoam เป็นวัสดุที่คิดค้นร่วมกับคณะ bioengineer มหาวิทยาลัยทรินิตี้ คอลเลจ ประเทศไอร์แลนด์ ให้สามารถลดแรงกดทับที่เกิดจากการนอนเป็นเวลานานถึง 12-16 ชม ของทารก จึงทำให้ศีรษะไม่แบน มีงานวิจัยรับรองยืนยัน โดยในงานวิจัยได้เปรียบเทียบค่าสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจากการนอน ระหว่างหมอนธรรมดากับหมอน Clevafoam พบว่าค่าสเปกตรัมที่เกิดขึ้นน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้วัสดุ Clevafoam ยังพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างให้เปิดโครงสร้างเปิด จึงทำให้อากาศผ่านได้ ต่างจากวัสดุ memoryfoam ที่เป็นวัสดุโครงสร้างปิดทำให้อากาศไม่สามารถผ่านได้ จึงปลอดภัยต่อเด็กทารกหากมีกรณีคว่ำหน้าลงไป  

หมอน Clevamama ต่างจากหมอนหลุมอย่างไร

หมอน Clevamama ทำจากวัสดุที่เรียกว่า Clevafoam ซึ่งเป็นวัสดุพิเศษ ผ่านการทดสอบจากมหาวิทยาลัยทรินิตี้ คอลเลจ จากไอร์แลนด์ ว่าสามารถลดแรงกดทับระหว่างศีรษะกับ หมอนที่จะทำให้เกิดหัวแบนได้ เมื่อทารกนอนนานๆ โดยทารกสามารกสามารถนอนส่วนไหนของหมอนก็ได้ โดยทีไม่ต้องนอนนิ่งๆ ศีรษะก็ไม่แบน หากเป็นหมอนหลุมทารกจะต้องนอนนิ่งๆอยู่บนหลุมเท่านั้น และหากเป็นหมอนหลุมขนาดของหลุมควรที่จะพอดีกับศีรษะทารก หากหลุมเล็กกว่าศีรษะ จะเกิดแรงกดทับที่ด้านข้าง หากหลุมใหญ่กว่าจะเกิดแรงกดทับที่ด้านหลัง